Peel, Isle of Man


Øya Man har ein strategisk viktig posisjon i Irskesjøen. Frå dei eldste tider har øya hatt nær kontakt med både Irland og Storbritannia. Særleg syner det gæliske språket som tidlegare vart nytta på øya at det må ha vore innvandring frå Irland på eit tidleg tidspunkt. I vikingtida slo også norske vikingar seg ned her. Den første formelle tilknytinga til Noreg fekk øya først seinare, då ho vart erobra av kong Magnus Berrføtt i 1098. Etter at han døydde i 1103 vart øya styrt av eigne kongar, som var underlagt kongen i Noreg. Kongedømmet omfatta også somme av øyane i Hebridane. 

Foto: Det finst ingen kjende portrett av Magnus Olavsson, men dette ukjende steinhovudet som arkeologane fann ved Peel Castle, ei festning grunnlagd av Magnus, kan representera ein mann frå perioden. (Wikipedia)