Dagboknotat, Shetland


Dagboknotat, 14. juni 2013 # Sit og ryddar opp i haugen av bilete på minnekortet. Denne karen her var utruleg nysgjerrig på meg dei to dagane eg heldt meg i nærleiken av selflokken eg fann utanfor Lerwick. Han følgde meg med augene heile tida, på god avstand. Kom eg for nær dukka han under vatnet, men det tok ikkje lange stunda før han kom opp att for å sjå kva eg gjorde. Her har han drista seg heilt inn i sjøkanten...