Lewis, Hebridane


På øya Lewis kan du besøka eit typisk black house, eller ”svarthus”, den gamle hustypen som var i bruk på Hebridane i hundrevis av år, like mot slutten av 1960-åra. Det er snakk om lange, låge hus med husdyr i den eine enden og bustad i den andre, slik det også var vanleg her til lands. Desse husa vart vanlegvis bygd med ein dobbel steinmur som er isolert med jord og tømmerstokkar, og med anten torvtak eller evt. stråtak i meir sjeldne tilfelle. Dei nytta jordgolv, med eit bål midt på golvet, utan korkje skorstein eller ljore. Røyken fann ganske enkelt vegen ut gjennom taket. Det var både mørkt og røykfylt i desse stovene, noko me fekk eit døme på då me vitja dette "svarthuset". Det var fyrt med torv, og lukta av torvrøyk vart hengjande i kleda i eit par dagar etterpå. I denne stova budde det altså folk fram til for mindre enn 50 år sidan!