Douglas, Isle of Man


Somme tider snublar ein rett på noko. I ei gammal steinkyrkje i Douglas, den vesle hovudstaden på Isle of Man, stirer eg opp på ei minnetavle: " Peter Heywood, Esq." ligg gravlagd under kyrkjegolvet. Og kven var så Peter Heywood? Namnet blir kanskje meir kjend om me set det i samband med to andre herremenn som han ofte møtte på Isle of Man: kaptein William Bligh og hans "Master's Mate", Fletcher Christian. Det var faktisk i denne kyrkja, vil soga ha det til, at dei første frøa vart sådd til det som skulle bli skjebnen til dei alle tre: mytteriet på Bounty.

I april 1789, 1300 sjømil vest for Tahiti, leia Christian mannskapet i mytteri mot sin gamle sjef kaptein Bligh, som han hadde segla tre lange sjøferder med sidan han forlot Douglas som 17-åring. Bligh vart drepen og Christian busette seg på Tahiti, vel vitande om at han ville bli hengd om dei britiske styresmaktene fekk tak på han. Ikkje mange årene seinare døydde han av sjukdom. 

Tredjemann, Peter Heywood, var også med på mytteriet. Han vart seinare teken til fange på Tahiti, dømd til døden, men benåda - og gjenopptok sin karriere som sjøoffiser. Og no finn eg han altså her i denne gamle, mørke kyrkja, gravlagd under føtene mine, for å seia det slik...  

Mytteriet på Bounty har ein eim av eventyr kring seg. Realiteten var nok annleis. Men få hendingar har vore gjenstand for så mykje romantisering, gjennom filmar, bøker og mytedanning.