Douglas, Isle of Man


Eg er glad i å gå på kyrkjegardar. Som dei einsamme kyrkjegardane ytst ute i havgapet på Færøyane, eller som dei gamle og mest løyndomsfulle stadene ein kan finna i England - eller som her, i Douglas på Isle of Man. Stader med mang ei historie å fortelja. Og det blir neppe det siste biletet frå gravstader der vest på denne bloggen.