Burra Island, Shetland


Sjølv om øyriket i vest vart innlemma i det skotske riket heldt vestlendingane fram med å reisa til Shetland i ymse ærend. Og hjaltlendingane heldt fram med å koma hit. Professor Jørn Øyrehagen Sunde peikar i eit skrift på at hjaltlendingane vart rekna som nordmenn, difor vart dei ikkje ført til protokolls i dei norske tollrekneskapa. Det gjer at det i dag er vanskeleg å skaffa seg ei presis oversikt over omfanget av handelen mellom Sunnhordland og Shetland. Men at den var omfattande er det ingen tvil om. 

Frå 1630-åra heiter det at innbyggjarane på øya Unst nord på Shetland hadde ein eigen bark som dei segla til Noreg (Sunnhordland) med, der dei kjøpte m.a. ferdigtømra hus, tjøre og båtar av alle slag. Båtane vart frakta over Nordsjøen i ”halvfabrikata” og sett saman på Shetland. Ikkje minst gjekk desse turane til Tysnes. For nokre år sidan drog Einar Heldal og Helge Storetvedt frå Onarheim på Tysnes i Sunnhordland til Lerwick, med professor Mikal Heldal (son av Einar) som reiseleiar, sjåfør og læregut, med ein slik flatpakka båt og sette den saman på gamlemåten, til stor interesse frå lokalsamfunnet si side.  

På biletet studerer Mikal Heldal (t.v.) ein typisk shetlandsbåt saman med den kjende båtbyggaren Tommy Isbister, heime i verkstaden til sistnemnde, i ein landsby ved Burra Island. Tommy Isbister er særs oppteken av å ta vare på dei gamle båtbyggjartradisjonane. Båttypen som me finn på garden hans vert kalla "yall" og er ikkje ulik ein norsk færing.

Les MEIR om tradisjonell båtbygging på Shetland...