Jarlshof, Shetland


Dagboknotat 11. juni 2013: I dag tok eg ein dagstur sør på Mainland, til Jarlshof. Som vanleg med rutebussen. Ettersom den går i kriker og kroker tek det si tid, og eg får rikeleg med anledning til å sjå meg rundt og få med meg bitar av folkelivet. 

Jarlshof er ein av dei mest interessante arkeologiske stadene i Storbritannia, og i Europa for den del. Her finn ein tydelege spor etter busetning gjennom 3500 år, frå bronsealderen til jarnalder, pikter-kulturen og vikingtid og fram til den borgen som det no berre finst nokre sørgelege ruinar att av, som vart bygd på 1600-talet. Hit kom den skotske diktaren Walter Scott på byrjinga av 1800-talet, og det var han - romantikar som han var - som gav borgen namnet Jarlshof. Og inspirasjon til romanen "The Pirate" (1822).  

Over eit relativt stort område finst det grunnmurar og delvis bevarte byggverk etter alle desse menneska som har levd her gjennom tre og eit halvt tusen år - fantastisk!