Harris, Hebridane


Trygve Kvist Irrborg  frå Bergen, nærare bestemt Fyllingsdalen, hadde eit ganske spesielt ærend på øya Harris då han besøkte staden i 2008. 

- Eg har følgd slektshistoria på farssida så langt tilbake som det går, fortalde han. -  Nesten sikkert er det at me slektar frå ein familie eller klan som heiter MacLeod, på øya Skye i Skottland.  Eg har tidlegare vore på Dunvegan Castle på Skye og fått vita meir om slekta. 

- Nokre av gravene til klanen skulle liggja ved St. Clements Church på øya Harris i dei ytre Hebridane. Kyrkja er ikkje lengre i bruk,  men er open for besøkande. Ho vart bygd på 1500-talet, på ein stad der det tidlegare har stått ein bygning, kanskje ei kyrkje. I tårnveggen er det satt inn ein stein frå ei tidlegare tid. Me finn også oksehodet frå våpenskjoldet til MacLeod i kyrkja. Inne i kyrkja fann eg nokre  gravminne og utanfor var det  fleire... 

Det er godt jordbruksland i området kring kyrkja - kanskje det beste på Harris. Difor hadde MacLeod-klanen sin base der i lang tid, og kyrkja brukte dei som si kyrkje sjølv etter at dei flytta til øya Skye der dei  opprettea ein ny base på Dunvegan Castle.

Foto: På sporet av sine skotske anar. Trygve Kvist Irrborg ved grava til ein ekte MacLeod, i  St. Clements Church på øya Harris i dei ytre Hebridane, der eg fekk høyra han fortelja denne fantastisk spennande historia.