Tynwald, Isle of ManIslendingane likar gjerne å skryta av at dei har verdas lengst fungerande parlament, tinget som møttest på Tingvellir. Det er ei sanning med modifikasjonar. Slike ting fanst overalt der vikingane slo seg ned, og på Isle of Man finn ein i dag det som faktisk er verdas eldste eksisterande parlament. Tynwald (tingvoll) vart grunnlagt av vikingane for over eitt tusen år sidan, og har heldt fram med å fungera uavbrote fram til i dag. Mange veit kanskje ikkje at Isle of Man er eit sjølvstendig land og alltid har vore det, som ein del av det britiske samveldet. Og det var altså vikingane som grunnla dette ganske spesielle øysamfunnet! Historikarane meiner å påvisa at dette var den einaste staden der vikingane blanda seg med den eksisterande keltiske befolkninga på fredeleg vis.

Eit besøk på Tynwald er ein underleg affære. Ein gong i året samlast parlamentet her, m.a. for kunngjering av endringar i lovverket. På eit ganske treffande vis munner minnesmerket ut i ein keltisk kross, for vikingane som kom hit blanda seg raskt opp med den kristne keltiske befolkninga. I dag er folk flest på øya pussig nok metodistar og ikkje katolikkar, som ein gjerne skulle tru - men det er ei anna historie.