Scalloway, Shetland


I fjor (2012) var eg med på 17. mai-feiringa på Shetland. Det var lagt opp til ei ganske spesiell feiring det året, ettersom statsminister Jens Stoltenberg var på statsbesøk denne dagen. For oss nordmenn var det kanskje litt vanskeleg å forstå kor populært dette statsministerbesøket eigentleg var. Eg høyrde etterpå at det norske flagget vaia over rådhuset i Lerwick ei heil veke etter at statsministeren hadde reist.

Onsdag 16. mai sette eit følgje på 45 personar seg på eit charterfly på Stord Lufthavn med kurs for Shetland. Med i flybagasjen var ein modell av Shetlands-Larsen sin legendariske skøyte "Arthur".

Dei såkalla nordsjøbussane gjorde ein uvurderlig innsats under krigen, og vart Noreg sitt bindeledd til England. Med på turen var menn som sjølv hadde opplevd denne tida, og etterkomarane etter dei tapre mennene som trossa uver og tyskarane sine kuler.

Modellen av skøyta "Arthur" blei overlevert det nye museet i Scalloway under ei tilstelling om kvelden 16. mai, medan sjølvaste statsminister Jens Stoltenberg stod for den offisielle opninga dagen etter, på 17. mai.

Det var et lagt opp til eit tettpakka program dei to dagane turen varte. Omlag eitt tusen shetlendingar og nordmenn hadde samla seg til 17. mai-feiringa i den vesle byen Scalloway, som var hovudkvarteret til Shetlandsgjengen under krigen. Anført av sekkepiper og både vaksne og born i fantasifulle vikingerkostymer gjekk paraden gjennom byen til minnesmerket over dei falne nordmennene under krigen.

Etterpå var det 17. mai-feiring av godt, gammalt merke. Kanskje ikkje heilt som hjemme i Noreg, men alle storkoste seg og til og statsministeren unna seg ei varm pølse i den iskalde vinden.