Lerwick, Shetland


Saueklyppinga byrjar tidleg på Shetland. I slutten av august er det hektisk aktivitet på ullmottaket i Lerwick, på Shetland Wool Brokers – eller Jamieson & Smith Ltd., som det eigentleg heiter. Lastebil etter lastebil trillar opp framfor lageret i utkanten av byen, lasta fulle av ull. Og den travlaste av dei alle er sjefen sjølv – Oliver Henry, også kalla "Mr. Wool". For det er ingen som kan så mykje om sauer og ull som han.

Sauehald har alltid vore ein viktig del av økonomien på Shetland, fortel han. - Men i dag er det ikkje så mange mellom dei unge som har gode nok kunnskapar. Oliver er ganske enkelt bekymra for kva som skal skje den dagen han sluttar.

Oliver snakkar lenge og med stor entusiasme. Dette er eit emne han veit det aller meste om. Det er så mange faktorar som spelar inn for å få god ull.

I butikken til ullmottaket vert det handla flittig. Det vesle utsalet er eit eldorado for strikkekåte damer. Her finn du ull i alle variantar og stadiar. Det finst 28 saueraser å få ulla frå. Ull frå Shetland er framleis noko ganske spesielt.