Lewis, Hebridane


Sjakk går som kjent langt tilbake i tida, også innan den norrøne kulturkrinsen. Nokre av dei vakraste sjakkbrikkene, synest iallfall eg, er brikkene som vart funne på øya Lewis på Hebridane på 1800-talet - dei såkalla Lewisbrikkene. Nokre forskarar meiner at brikkene er laga i Noreg, kanskje av ein handverkar i Trondheim, ein gong på 1100-talet. Dei fleste brikkene er skorne ut av kvalrosselfenbein, nokre få er av kvaltenner. Eg fann eit replikasesett på Lewis, men nett då verka 200 pund som mange pengar for meg (og det er det jo også), så eg slo meg til tols med to einskilde brikker. Lewisbrikkene går elles att som trivia: I den første Harry Potter-filmen - "Harry Potter and the Philosopher's Stone" vert det spelt sjakk med eit brikkesett forma som Lewisbrikkene. Songen «The Game Pieces», utgjeven av Fairport Convention på albumet "The Wood and the Wire" frå 1999 er basert på Lewisbrikkene. (Foto: Wikipedia)