Reykjavik, Island


På Island stifta eg for første gong kjennskap med den gamle hnefatafl, i form av eit souvenirsett som eg fann i gåvebutikken på nasjonalmuseet i Reykjavik. Heime att lærte eg meg å spela det, og fann etter kvart fann til litteratur om emnet - både hnefatafla og om den norrøne kulturen sitt tilhøve til sjakk, skáktafl , som etter kvart utkonkurrerte hnefatafl. Men frå ganske tidleg av vart hnefatafl etablert som det mest poopulære spelet i vikingtida. Det vart ikkje nytta trebrett, brikkene vart flytta rundt omkring på ein linduk med broderte felt om det skulle vera fint, på same vis som modellen eg kjøpte. 

Vil du spela hnefatafl online? Det finst fleire stader på nettet, t.d. HER http://tafl.cyningstan.org.uk/http://tafl.cyningstan.org.uk/