Lerwick, Shetland


Eg har tidlegare i denne bloggen skrive litt om dei såkalla hjeltabåtane som vart henta over til Shetland frå Sunnhordland på større båtar i "flatpakka" stand og sett saman ved ankomst. Men Shetland sin båtbyggjarkunst er sjølvsagt langt større enn det, i eit samfunn som i kanskje langt større grad enn den norske kystkulturen har vore avhengig av fiske og sjøen som transportveg. Båtane på Shetland er ikkje så ulike dei vestlandske færingane, og på museet i Lerwick står (eller rettare sagt heng) nokre fine eksemplar utstilt. 

Derimot har eg aldri sett at dei tradisjonelle shetlandsbåtane har enda sine dagar som garasjetak o.l. andre stader enn på Shetland! Ein fin og artig (og praktisk!) skikk, synest eg!