Scalloway, Shetland8. mai er dagen me aldri må gløyma å heisa flagget og å markera som ein av våre aller viktigaste merkedagar. Historikarar diskuterer kven som eigentleg "vann" krigen, men ein ting er sikkert - hadde det ikkje vore for Storbritannia og det britiske samveldet verda over er det ikkje godt å seia korleis Europa hadde sett ut i dag. Tankane mine går til dei mange sjøfolk som heldt vegen over Nordsjøen open under heile krigen.

Shetlandsfarten var eit viktig og avgjerande transportledd over Nordsjøen under andre verdskrigen. Britane bygde det opp som ei regulær norsk marineavdeling. Båtane frakta våpen og ammunisjon, agentar, jødar og andre flyktningar over til Shetland, Skottland og England – eller frå Storbritannia til Norge. Dei fleste som tok del i denne fårefulle trafikken var unge menn, dei fleste i alderen 17 - 30 år. Det vart hundrevis av oppdrag før krigen var omme.

På biletet ser me f.v. krigshistorikar Svein Ove Agdestein og krigsveteran Arvid Olsen med Scalloway på Shetland i bakgrunnen, som var hovudbasen for Shetlandsbussane under mesteparten av krigen.