Kirkjubøur, Færøyane


Det du ser på biletet er ein av dei mest interessante kyrkjeveggene i Norden. Biletet er frå St. Magnusdomen på Kirkjubøur, på Færøyane. I mellomalderen var dette eit viktig bispesete, inkl. ein presteskule, og vår eigen kong Sverre, kanskje vår største konge nokonsinne, fekk si utdanning her. På Kirkjubøur vart det bygd tre kyrkjer, dvs. den eine av dei - den største kyrkja, St. Magnusdomen - vart aldri bygd ferdig. Det du ser er eit relieff av Kristi krossfesting, med jomfru Maria og Maria Magdalena.

Og no kjem eg endeleg til saka: I 1904 løsna dei på denne steinen. Då viste det seg at det var lagt nokre skinnposer inn i muren, bak relieffet, med latinsk påskrift skrive med runer. Dei kunne fortelja at desse skinnpungane inneheldt ein flis av Kristi kors, eit stykke av klesdrakta til jomfru Maria, samt eit bein av skjelettet til Orknøy-jarlen St. Magnus, som denne kyrkja er vigd til. Mellom anna. Så skulle ein tru at sakene vart sendt til eit eller anna universitet eller museum. Men nei. Alt saman vart lagt på plass att og forsvarleg murt igjen. Så bak denne muren finn me altså relikviar som ein flis frå Kristi kors og nokre tøystykkjer frå drakta til jomfru Maria. Eit foto av det me ikkje ser...