Douglas, Isle of Man


Overalt på Man er det synlege spor etter den norrøne kulturen, eller "vikingtida" om ein vil. Ei eiga avdeling på museet i Douglas fortel om dei arkeologiske funna som er gjort - einskildfunn som sverd og smykker, og utgravingar av busetnader og graver, m.a. såkalla båtgraver. I ei kistegrav på Ballateare nordvest på øya vart det t.d. gjort interessante funn av ein vikinghøvding som var gravlagd saman med ei trellkvinne som vart funne med knust hovudskalle. På Maughold nord på Man fekk me studera ei rekkje bautasteinar med norrøne solkross. I kyrkja like ved finst eit av dei aller eldste relieffa av dei tre føtene som har vorte sjølve symbolet for Man og som også går att i flagget -  eit eldgammalt symbol for venskap. På den same søyla finn me også den doble rosa som var symbolet for Nidaros på 1100-talet. Isle of Man og Suderøyane (Hebridane) var underlagt biskopen av Nidaros. Spor etter det norrøne samfunnet finst  såleis alle stader - også i mange av stadnamna.