Mainland, Orknøyane


Mange har fundert på kvifor steingjerdene vestpå vert "toppa" med spisse steinar. Er dei der for å "sila" av regnet, eller hindra buskapen i å hoppa over? Eller er det berre pynt - ein gammal skikk som ingen lenger veit opphavet til? Diskusjonane har vore mange, svara er få.